Biography

Yanni :

New Age musiqisi deyilincə ağla gələn adların başında iştirak edən Yanı Chrysomallis, 14 Noyabr 1954də Yunanıstanda doğulmuşdur. Kiçik yaşlarda dinləyərək böyüdüyü Beethoven, Motsart, Chopin, Stravinsky, Debussy kimi klassik musiqi bəstəkarlarının təsirində qalan Yanı irəlidəki yaşlarında etdiyi bəstələrində, yenə öz deyişiylə “Musiqilərində tək bir söz etmədən insanlarla ünsiyyət qurmag; bacara bilən bu musiqiçilər”in edə bildiyini bacarmağı məqsəd qoymuşdur.
Ona görə, bir sözün vermək istədiyi mesaj ən yaxşı şəkildə, hərflərin birləşməsindən çıxan mənadan çox, səslər, ritm və melodiyayla ortaya qoyula bilər.
Yanının müzikal karyersının inkişafı da xeyli maraqlıdır. Universitetdə Psixologiya hissəsinini bitirdikdən sonra işə başladığı şirkətdə keçən bir günün ardından, işini buraxan və uşaqlığından bəri maraq duyduğu sahəyə, musiqiyə, yönələn Yanı, bu dövrdən etibarən bəzən öz qurduğu, bəzən də sonradan qatıldığı musiqi qruplarıyla bir müddət elektronik və rok musiqilə məşğul olmuşdur. Ardından fərdi olaraq yönəldiyi New Age sahəsində, zaman içində çıxardığı instrumental musiqilərlə, dünya səviyyəsində tanınan və sevilən bir musiqiçi olmağı bacarmışdır. Yanınınıl musiqiçi və bəstəkar şəxsiyyətiylə əlaqədar maraqlı və çaşdırıcı olan bir başqa nöqtədirsə, professional istehsallarına baxmayaraq müzikal mənada nota və solfej yazma/oxuma məlumatının olmamasıdır. Gəncliyində inkişaf etdirdiyi, öz istehsalı olan yazılış sistemiylə, çıxardığı melodiyaları kağıza tökən Yanı, bu işarələrdən faydalanaraq yara idilərini klaviatura, piano və synthesizer kimi alətlər vasitəsiylə çalmaqdadır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s